Er zijn vele situaties denkbaar waarin interim management voor uw organisatie een goede oplossing kan bieden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het plotselinge vertrek van een controller, financieel manager of financieel directeur
  • Tijdelijke behoefte aan extra kennis en ervaring, bijvoorbeeld voor de implementatie van nieuwe software
  • Ziekte of zwangerschapsverlof

Door haar brede ervaring en expertise is Confidesk in staat snel en adequaat op dit soort situaties in te spelen. Naast het waarnemen van de managementfunctie zijn wij in staat om in overleg met u specifieke aandacht te besteden aan het oplossen van specifieke knelpunten. Door onze frisse blik op de organisatie zijn wij in staat om snel problemen te signaleren èn op te lossen.

ManAttheTop