Vrijwillige controle

Boven een bepaalde omvang zijn rechtspersonen, zoals BV’s en NV’s (dus éénmanszaken niet) verplicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren. Er zijn echter vele situaties denkbaar waarin u zelf zou kunnen besluiten uw jaarrekening te laten controleren. Bijvoorbeeld omdat uw bank of een andere financier dit vereist. Of omdat u als aandeelhouder zelf niet direct betrokken bent bij de leiding van de onderneming en u graag een onafhankelijk oordeel wenst. In dat geval kunt u ons een opdracht tot controle of beoordeling van de jaarrekening verstrekken.

Ook voor andere accountantsverklaringen bijvoorbeeld voor subsidies of verzekerd belang kunt u bij ons terecht.

Wettelijke controle

Voor zogenaamde wettelijke controles is een vergunning van de autoriteit Financiële markten vereist. Wij zijn niet in het bezit van deze vergunning. Wij kunnen echter wel uw jaarrekening samenstellen en de controle laten uitvoeren door een daartoe bevoegde accountantsorganisatie.

Van een wettelijke controleplicht is sprake voor vennootschappen die voldoen aan de criteria voor middelgrote en grote ondernemingen. Voldoet u aan minimaal twee van de drie volgende criteria, gedurende twee opeenvolgende jaren, dan bent u een middelgrote of grote onderneming:

  • meer dan (gemiddeld) 50 medewerkers;
  • meer dan € 8,8 miljoen netto-omzet;
  • waarde van de activa meer dan € 4,4 miljoen.