Heeft u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. En bent u verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan de belastingdienst doorgeven. Doet u dit niet? Dan hebt u geen recht op (hypotheek)renteaftrek.

U doet dit met het formulier Opgaaf lening eigen woning. U hebt hiervoor een DigiD nodig.

Geeft u de gegevens niet op tijd door? Dan hebt u voor dat jaar geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Let op: Deze verplichting geldt dus alleen voor leningen welke verplicht binnen 360 maanden annuïtair afgelost moeten worden, dus alleen voor leningen welke zijn afgesloten op of ná 1 januari 2013.

Bron: Belastingdienst