Ongeveer 35% van de DGA’s heeft de pensioenopbouw in eigen beheer inmiddels stopgezet. Dit is een van de conclusies uit een onderzoek onder pensioenadviseurs naar de pensioenpositie van DGA’s.

De staatssecretaris van Financiën noemt in zijn brief van 6 december 2013 over pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten (nr. DB/2013/576) een aantal knelpunten bij pensioen in eigen beheer. Deze knelpunten leiden ertoe dat BV’s in veel gevallen te weinig vermogen hebben om de pensioenverplichting in eigen beheer na te komen. Samen met DGA Software Groep B.V. en Weishaupt Pensioenconsultancy heeft Aegon Adfis hiernaar een onderzoek gedaan.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd bij pensioenadviseurs. Er werkten 55 kantoren aan mee. Deze kantoren vertegenwoordigen ongeveer 1.500 DGA’s met pensioen in eigen beheer. Dit is ongeveer 1% van het totaal aantal DGA’s met een pensioen eigen beheer. De resultaten van dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:

  • De dekkingsgraad op basis van de fiscale waarde is bij slechts 26% van de DGA’s 100% of meer.
  • Voor ongeveer de helft van de DGA’s wordt nu jaarlijks een commerciële berekening gemaakt.
  • De dekkingsgraad op basis van de commerciële waarde is bij slechts 7% van de DGA’s 100% of meer.
  • Het jaar 2013 versus 2012 laat een toename in fiscale dekkingsgraad zien terwijl commercieel gezien juist een afname wordt geconstateerd.
  • Het gros van de onderzochte DGA’s gaat geen dividend uitkeren, en gemiddeld aanzienlijk minder dan 250.000 euro.
  • Ongeveer 35% van de DGA’s heeft de pensioenopbouw in eigen beheer inmiddels stopgezet.