Nederlandse ondernemers vinden dat het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013 verder is verslechterd. De winstgevendheid is wederom afgenomen. Toch zien ondernemers ook lichtpuntjes. Hoewel ze denken dat de dalende trend in werkgelegenheid zal doorzetten verwachten zij tegelijkertijd een omzetstijging in het tweede kwartaal en zijn zij minder negatief over de investeringen. Dit blijkt uit de resultaten van COEN over het tweede kwartaal van 2013, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Het 1e kwartaal pakte behoorlijk slecht uit voor Nederlandse ondernemers en ook veel slechter dan verwacht. De omzet (-21,5%) pakte slechter uit dan verwacht (-16,1%) en zakte tot het laagste niveau van de afgelopen drie jaren. Ook de export pakte bij meer ondernemers (-10,7%) slechter uit dan verwacht (-4,4%). De verwachte krimp (-19,7%) in de werkgelegenheid kwam nagenoeg uit (-20,1%) en ook het feitelijke investeringsverloop (-20,7%) spoorde met de verwachting. De winstgevendheid is tot een absoluut dieptepunt gedaald (-30,7%). Het totale oordeel over het economisch klimaat zakte tegen de verwachting (-26,6%) in tot het laagste niveau van de laatste jaren (-34,8%).

Lichtpuntjes

Des te opvallender zijn de lichtpuntjes die ondernemers zien voor het 2e kwartaal. De omzetverwachting (5,6%) komt voor het eerst sinds een jaar weer boven de nul lijn uit. Mogelijk heeft dit te maken met het ingrijpen van de overheid door een tijdelijke halte toe te roepen aan de bezuinigingen. Opvallend optimistisch is de stemming over de export (+11,5%). Ondernemers zien duidelijk kansen in het 2e kwartaal. Om omzet binnen te halen is personeel nodig en moet er geïnvesteerd worden. Er wordt dan ook een kleinere krimp (-12,6%) verwacht in de personeelssterkte en in de investeringen (-11,6%). De kosten gaan voor de baten uit. En er zijn steeds meer bedrijven die uit een amper groter wordende ruif moeten eten, waardoor de spoeling steeds dunner wordt. De winstgevendheid blijft daarom zorgwekkend laag (-30,7%).Toch bepalen de lichtpuntjes bij ondernemers de toonzetting: het oordeel (-16,9%) over het economisch klimaat is voor het 2e kwartaal een stuk ‘positiever‘.

Het volledige rapport is te downloaden op www.kvk.nl/coen

Over COEN

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

Bron: KvK