De helft van de ondernemers vindt dat er nu meer balans is tussen werk en privé dan vijf jaar geleden. Vier op de tien ondernemers vinden juist dat er minder evenwicht is, en wijten dit aan de recessie. Een zelfde percentage (40%) zegt dat Het Nieuwe Werken een positieve invloed heeft op de balans tussen werk en privé. Ondernemers beoordelen hun werk-privé balans met het rapportcijfer 6,9. Zij denken dat hun partner een lager cijfer geeft: gemiddeld een 6,2. Dit blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau in samenwerking met De Zaak onder 650 MKB-ondernemers.

 De gemiddelde werktijd van ondernemers is van 52 uur in 2009 gedaald naar 45 uur in 2013. Eco-nomische teruggang enerzijds en efficiencyverbetering anderzijds verklaren deze daling. MKB’ers met personeel spenderen gemiddeld 53 uur aan hun zaak, ZZP’ers 41 uur. In Oost-Nederland wordt gemiddeld twee uur langer doorgewerkt per week, in de Randstad juist een uurtje minder.

Gezin en partner schieten erbij in

Slechts een op de vijf ondernemers vindt gebrek aan tijd een probleem. Dat is minder dan in 2009 toen nog bijna een kwart (24%) dit als probleem ervoer. Tijd voor partner en gezin schieten er het meest bij in (35%). In vergelijking met 2009 is er minder aandacht voor het huishouden en iets meer voor sporten.

Partners minder tevreden over de balans

Ondernemers geven hun eigen werk-privé balans het rapportcijfer 6,9. Bij zeven op de acht onder-nemers is het evenwicht wel eens verstoord geweest. In 82% van de gevallen slaat de balans dan door naar werk en maar zelden (5%) naar de privékant. Ondernemers verwachten wel dat hun partners een lager rapportcijfer zouden geven. Zij schatten dit gemiddeld in op een 6,2.

Verbeteren van de balans

Ondernemers die de balans willen herstellen noemen vier belangrijkste oplossingen. Het vaakst wordt ‘verlichting van de werklast’ genoemd, gevolgd door ‘efficiënter en slimmer werken’. Maar er is ook een groep die er juist voor kiest om juist (tijdelijk) harder te werken, om zo meer tijd vrij te spelen voor privézaken. Een vierde categorie wordt gevormd door ondernemers die niets willen of kunnen doen. Zij wachten op betere tijden.

Bron: ING