tellen

Per 1 januari 2015 moeten alle ondernemingen zijn overgestapt op de werkkostenregeling. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt echter dat veel ondernemingen in het mkb op dit moment nog vasthouden aan de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. De werkkostenregeling heeft voor deze ondernemers nog te veel bezwaren. Het zou beter zijn als de staatssecretaris de verplichte overstap naar de werkkostenregeling uitstelt tot 1 januari 2016.

U kunt er sinds 2011 voor kiezen om gebruik te maken van de werkkostenregeling. Er was beloofd dat de werkkostenregeling de administratieve lasten verminderen. In de praktijk blijken  de voordelen voor de administratie echter vies tegen te vallen. En dat houdt veel ondernemers tegen om de overstap te maken. Uit het onderzoek blijkt dat de invoering van de werkkostenregeling voor de Belastingdienst wel vriendelijker en goedkoper is.

Noodzakelijk voor de uitvoering van het werk

In eerste instantie was het de bedoeling om de werkkostenregeling per 1 januari 2014 in te voeren. De staatssecretaris van Financiën heeft destijds de verplichte overstap naar de werkkostenregeling met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015 vanwege de grote administratieve gevolgen.
Misschien wordt het noodzakelijkheidscriterium ingevoerd om het systeem gemakkelijker te maken. U kunt dan een onbelaste vergoeding of verstrekking geven, als het noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk. Binnenkort komt de staatssecretaris met de definitieve plannen voor de aanpassing van de werkkostenregeling. De kans is groot dat er dan nog uitstel komt tot 1 januari 2016 om de wijzigingen goed in te kunnen invoeren.

Bron: Fiscaal Rendement