Het kabinet is druk bezig met nieuwe wet- en regelgeving rond het werken als zelfstandige. Een speciale webmodule is onderdeel van de nieuwe zzp-maatregelen. De ontwikkeling hiervan is inmiddels vergevorderd, maar de webmodule moet nog verder worden aangepast. Er komt daarom een tweede testfase. De uitkomsten hiervan wil het kabinet in het eerste kwartaal van 2020 naar de Kamer sturen.

Kamerbrief
Staatssecretaris Snel (Financiën) en minister Koolmees (SZW) hebben een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de uitwerking van maatregelen voor het ‘werken als zelfstandige’. In de brief informeren de bewindslieden de Kamer uitgebreid over de opdrachtgeversverklaring die via een webmodule kan worden verkregen en die onder voorwaarden zekerheid vooraf biedt over de aard van de arbeidsrelatie.

Webmodule
Bedrijven die voor een opdracht een zzp’er willen inhuren, kunnen vooraf de vragen in de webmodule invullen. Als uit de beantwoording van die vragen blijkt dat buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt, krijgt de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring. Deze verklaring geeft zekerheid vooraf dat er geen naheffingen komen van de loonbelasting en werknemersverzekeringen, mits de webmodule naar waarheid is ingevuld en er in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt.

Indicatie dienstbetrekking
Geeft de webmodule na beantwoording van de vragen geen opdrachtgeversverklaring af, dan wil dat niet direct zeggen dat de arbeidsrelatie per definitie een dienstbetrekking is. Daarom wil het kabinet ook een ‘indicatie dienstbetrekking’ afgeven. Deze indicatie heeft geen rechtsgevolgen, maar maakt wel duidelijk dat de opdrachtgever er verstandig aan doet te bekijken of de vorm te geven arbeidsverhouding moet worden herzien.

Voortgang
De ontwikkeling van de webmodule is inmiddels vergevorderd. De conceptvragenlijst is besproken met organisaties van werkgevers, werknemers en zzp’ers en voorgelegd aan 50.000 opdrachtgevers. Uit deze eerste ronde blijkt dat de webmodule nog moet worden aangepast. Niet alle vragen worden even goed begrepen en er moet nog worden gekeken of een kortere vragenlijst mogelijk is.

Het kabinet start daarom een tweede testfase waarbij de aangepaste conceptvragenlijst in de periode november – december wordt uitgezet onder circa 10.000 opdrachtgevers. Voor een indruk van de nieuwe conceptvragenlijst verwijzen Snel en Koolmees in de Kamerbrief naar een link van I&O research, waarop de lijst van woensdag 27 november 2019 om 12.00 uur tot vrijdag 20 december 2019 uiterlijk 12.00 uur te bekijken is.

Het kabinet verwacht het eerste kwartaal van 2020 nog nodig te hebben om de conceptvragenlijst en de beslisboom voor de webmodule te vervolmaken, af te ronden en inzicht te krijgen in foutmarges.

Breed gesprek
Verder gaat het kabinet de komende maanden in gesprek met werkgevers, werknemers, zzp’ers en betrokken organisaties. Het kabinet wil een breed gesprek voeren over de wijze waarop wordt gewerkt en in hoeverre bepaalde werkwijzen zich al dan niet lenen om buiten dienstbetrekking te werken.

Tot slot geven Snel en Koolmees een beknopte weergave van twee andere zzp-maatregelen: het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring. Voor beide maatregelen is een internetconsultatie gestart. Deze loopt nog tot en met 9 december aanstaande.

Bijlages

De Kamerbrief bevat verder twee bijlages. Bijlage 1 bestaat uit een aantal voorbeelden van praktijkcasussen waarbij opdrachtgevers de eerste conceptvragenlijst volledig hebben ingevuld. Bijlage 2 toont het verschil tussen het minimumtarief berekend op het niveau van het sociaal minimum en op het niveau van het netto wettelijk minimumloon.

Staatssecretaris van Financiën, 22 november 2019, nr. 2019-0000168412