De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gepubliceerd. De laatste wijziging wordt per 1 januari 2019 van kracht. Per die datum moeten werkgevers voor meerwerk altijd het minimumloon betalen, tenzij de cao toestaat dat ze anders afspreken.

De wet die regelt dat jonge werknemers eerder recht krijgen op het volwassenminimumloon treedt officieel op 1 juli 2017 in werking. Dat is via een besluit in het Staatsblad bekendgemaakt. Voor bepaalde onderdelen van de wetswijziging is echter een latere ingangsdatum gekozen. Zo worden de nieuwe regels voor stukloon en meerwerk pas per 1 januari 2018 van kracht. Dat geeft werkgevers en werknemers de gelegenheid om hun procedures aan te passen aan de nieuwe regels.

Uitzondering op meerwerkregels per 2019 alleen via cao
Eén maatregel gaat pas per 1 januari 2019 in. Per die datum kunnen werknemers hun meerwerk alleen in betaalde vrije tijd gecompenseerd krijgen als deze mogelijkheid in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is opgenomen. Is dat niet het geval, dan moet voor meeruren altijd minimaal het wettelijk minimumloon worden uitbetaald.
Tot 2019 kunnen werkgever en werknemer dus nog onderling afspreken om bij meerwerk via tijd-voor-tijd te compenseren. Op die manier hebben de cao-partijen tijd om de mogelijkheid voor compensatie in betaalde vrije tijd in de cao te regelen.