Vanaf 2017 is de berekening van de belasting over uw inkomsten uit uw vermogen veranderd. Omdat de berekening op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting niet voor iedereen duidelijk is, staan we daar voor u even bij stil.

 

Voorlopige aanslag.

In januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017. De voorlopige aanslag die gebaseerd is op een schatting van de belastingaanslag van afgelopen jaar, moet u zelf goed controleren. Bent u het niet eens met het bedrag van de aanslag? Omdat er bijvoorbeeld iets gewijzigd is? Dan kunt u wijzigingen doorgeven met het online formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ op http://www.belastingdienst.nl

Heeft u vermogen?
Vanaf 2017 is de berekening van de belasting over uw inkomsten uit uw vermogen veranderd. Omdat de berekening op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting niet voor iedereen duidelijk is, laten wij u zien hoe dit bedrag is berekend door de Belastingdienst.

Hoe wordt dit berekend?
Over de waarde van de grondslag sparen en beleggen betaalt u belasting. De grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden op 1 januari 2017, minus het heffingsvrij vermogen. Voor 2017 is dit:

  • met fiscale partner: € 50.000,-;
  • zonder fiscale partner: € 25.000,-.

Voor de berekening van de belasting wordt gebruikgemaakt van drie schijven, volgens onderstaande tabel.

Met behulp van de tabel wordt allereerst het voordeel uit vermogen berekend. Over het berekende voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Stel, u bent gehuwd en heeft samen op 1 januari 2017 € 100.000,- aan spaargeld. U heeft verder geen schulden. De grondslag voor sparen en beleggen is: € 100.000,- minus € 50.000,- (heffingsvrij vermogen) = € 50.000,-. Het voordeel wordt als hierna volgt berekend.

67% van € 50.000,- = € 33.500,-. Uw voordeel is 1,63% van € 33.500,- = € 546,-.
33% van €  50.000,-  = € 16.500,-. Uw voordeel is 5,39% van € 16.500,- = € 889,-.
Uw voordeel in de eerste schijf is € 546,- + € 889,- = € 1.435,-
Over het voordeel van € 1.435,- betaalt u 30% inkomstenbelasting = € 431,-.

Tip. Fiscale partners mogen de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het meeste voordeel oplevert.
Als de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen hoger is dan de eerste schijf van € 75.000 bent u voordeliger uit door het bedrag te verdelen.

Kan dit ook makkelijker?
Jazeker! Op al dat rekenwerk zit u natuurlijk ook niet te wachten. Bovenstaande rekensom kunt u veel makkelijker berekenen met onderstaande tabel. De grondslag sparen en beleggen vermenigvuldigt u gewoon met het percentage uit de kolom ‘Effectieve tarieven’.

Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen               Effectieve tarieven

Tot € 75.000                                                                         0,861 %
Vanaf € 75.000 tot € 975.000                                                1,380 %
Vanaf € 975.000                                                                   1,617 %

Als we deze tabel toepassen op bovenstaand voorbeeld, dan is: € 50.000,- x 0,861% = € 431,-.

Bij een gezamenlijk vermogen van € 150.000 verloopt de berekening als volgt:
Uw grondslag sparen en beleggen is € 150.000 – € 50.000 = € 100.000.
Over de eerste € 75.000 betaalt u dan 0,861% = 645
Over de volgende € 25.000 betaalt u 1,380% =   345
In totaal betaalt u dus € 990. Dit is dus 0,99% van de grondslag sparen en beleggen.

Door de grondslag sparen en beleggen te verdelen over de twee partners wordt de berekening voordeliger: Ieder partner betaalt dan 0,861% over € 50.000 is € 430,50.

Tot en met 2016 betaalde u 1,2%. Voor een alleenstaande ligt het omslagpunt bij een totaal vermogen van ca. € 242.000. Bij een lager vermogen bent u dan vanaf 2017 dus voordeliger uit!