Werken uw werknemers (deels) vanuit huis? Dan bestaat de mogelijkheid om onbelast een thuiswerkvergoeding te geven.

De onbelaste thuiswerkvergoeding kan maximaal € 2 (bedrag 2022, bedrag 2023: € 2,15) per dag bedragen. Voor de dagen dat uw werknemer naar het werkadres komt, is ook de mogelijkheid van een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer of de daadwerkelijke OV-kosten. In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om deze vergoeding per 2023 te verhogen naar € 0,21 en per 2024 naar € 0,22. De Tweede Kamer heeft inmiddels hiermee ingestemd. Werkt uw werknemer op een dag deels op het werkadres en deels thuis, dan moet u kiezen: óf de onbelaste thuiswerkvergoeding óf de onbelaste reiskostenvergoeding woon-werk per kilometer. Voor reizen per openbaar vervoer mag de werkgever de (hogere) werkelijke kosten onbelast vergoeden.

Het is mogelijk om een vaste onbelaste thuiswerkvergoeding toe te kennen. Dit kan als er vaste afspraken zijn over het aantal dagen per week dat uw werknemer thuis werkt. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als de werknemer incidenteel van op een thuiswerkdag toch op het werkadres werkt of andersom.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-2022 132.