Per 1 januari 2021 stijgt het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 21 jaar en ouder van € 1.680,00 naar € 1.684,80 per maand. Ieder half jaar worden de minimumloonbedragen aangepast. De nieuwe Regeling met aanpassing van de bedragen per 1 januari 2021 is met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant van 15 oktober 2020.

Minimumloon

Per 1 januari 2021 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband:

  • € 1.684,80 per maand,
  • € 388,80 per week en,
  • € 77,76 per dag.

Wettelijk minimumjeugdloon

De regeling vermeldt ook het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers in de leeftijd tussen 15 en 20 jaar. Zo bedraagt het minimumjeugdloon voor een 20-jarige vanaf 1 januari 2021 € 1.347,85 per maand. Voor een 15-jarige is dit € 505,45.

Voor werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden, afhankelijk van de leeftijd (18-20 jaar), alternatieve staffels. Deze alternatieve staffels zijn ook opgenomen in de nu gepubliceerde regeling. Zo geldt voor een leerling in de bbl in de leeftijd van 18 jaar een wettelijk minimumjeugdloon van € 766,60 per maand.

Brutobedragen per uur

Tot slot bevat de regeling een schema van de afgeronde brutobedragen per uur, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 7 oktober 2020, nr. 2020-0000133577