De overheid moet een duidelijker onderscheid maken tussen wet- en regelgeving voor grote ondernemingen en mkb-ondernemingen. De complexiteit van regels is voor mkb-ondernemingen namelijk een veel grotere last dan voor de grote ondernemingen. Naast minder complexe regels voor kleine bedrijven moet er voor kleine ondernemingen meer lastenverlichting komen dan voor grote multinationals.

Volgens Hans Biesheuvel, initiatiefnemer van Ondernemend Nederland (ONL), is een langdurige lastenverlichting voor het bedrijfsleven noodzakelijk en vruchtbaar. Grote ondernemingen hebben veel meer mogelijkheden om lastenverzwaringen op te vangen dan kleine. Daarom moet twee derde van het voordeel van de lastenverlichting naar het kleinbedrijf gaan. Grote ondernemingen hebben ook baat bij deze maatregel. De kleine ondernemingen zijn immers toeleveranciers voor de grote. De maatregelen moeten dan ook leiden tot een sterk en innovatief mkb, dat niet achterblijft zoals nu het geval is.

Nieuwe ondernemersbank voor kredieten

Door de lastenverlichting moet de drempel voor mkb-ondernemingen om te innoveren lager worden. Daarnaast wil ONL dat er een nieuwe ondernemersbank voor kredieten tot € 250.000 komt. Ook wil Biesheuvel een nieuwe overlegstructuur in het leven roepen waarin alle ondernemingen samen snel doelen kunnen afspreken. Die doelen bestaan uit onder andere 3% groei in 2017, een maakindustrie die in 2025 minimaal 20% van de economie uitmaakt, meer export door kleine ondernemingen en een jaarlijkse bezuiniging van 1% op overheidsuitgaven.

Bron: Rendement