Op vrijdag 27 december 2019 is de Milieulijst 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst bevat alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Milieulijst 2020
De Milieulijst 2020 biedt meer voordeel voor circulair bouwen. Nieuw op de lijst zijn onder andere circulaire woningen, circulaire gevels en een modulair wandsysteem. De lijst is ook uitgebreid met verschillende circulaire producten, zoals meubels van gerecycled materiaal en volledig recyclebare zonnepanelen. De eisen voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen zijn versoepeld. Nieuw op de Milieulijst zijn productieapparatuur en demontage-apparatuur voor het maken van producten die na gebruik makkelijker uit elkaar te halen zijn voor hergebruik of recycling.

Op autogebied biedt MIA meer belastingvoordeel bij de aanschaf van elektrische voertuigen. In plaats van 27%, mogen bedrijven, mits ze aan de voorwaarden voldoen, 36% van de aanschafwaarde van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer aftrekken van hun (winst)belasting. Ook op elektrische taxi’s, bestelbussen, vrachtschepen, vrachtwagens en bussen zit veel fiscaal voordeel. Het MIA -voordeel voor elektrische personenauto’s is in 2020 lager dan voorheen. Omdat het marktaandeel van deze auto’s stijgt, is een fiscale stimulans minder noodzakelijk.

 

Minister voor Milieu en Wonen, 17 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/252702