Nog even en we vertrekken weer massaal met vakantie naar zonniger oorden. Gaat u met de zakenauto, denk dan onderweg aan de hiermee samenhangende uitgaven en vergeet vooral de facturen niet. Waarom is dat belangrijk?

auto-vakantie1Autovakantie
De vakantie staat weer bijna voor de deur en dus trekken honderdduizenden Nederlanders er weer massaal op uit. Daarbij wordt veelal de auto ingezet om op de plaats van bestemming te komen. Gebruikt u hiervoor de auto van de zaak, denk er dan aan dat de hiermee gepaard gaande uitgaven zakelijk zijn en dus aftrekbaar. Wat moet u vooral niet vergeten?

Brandstof, tolkosten, reparaties …
Onderweg tankt u natuurlijk een aantal keer en als het tegenzit, moet u wellicht ook de garage nog opzoeken. Tip.Dergelijke kosten zijn omdat het een zakenauto betreft, zakelijk en dus aftrekbaar. Ook al maakt u die kosten tijdens uw vakantie. Als ‘tegenprestatie’ voor uw privégebruik moet u immers al belasting betalen via de bekende bijtelling en daarmee is in beginsel de kous af. Alle kosten die u onderweg maakt zijn dus in principe aftrekbaar en dat geldt ook als de kosten in het buitenland gemaakt zijn. Het is natuurlijk wel van belang voor bewijs te zorgen. Bewaar dus benzinebonnen, facturen van reparaties, toltickets e.d.

Privéschade niet zakelijk
De kosten van schade die u tijdens uw vakantie veroorzaakt, is privé en dus niet aftrekbaar. Dit moet u los zien van gewoon onderhoud, waarvan de kosten wel aftrekbaar zijn. Een rijschoolhouder die zijn auto tijdens een privérit onder invloed van alcohol in de soep reed, kon de kosten dan ook niet ten laste van de winst brengen, Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 30.06.2004 (GHSGR:2004:AP4716) . Oude kost, maar toch.

Extra bijtelling?
Houd wel rekening met het feit dat de bijtelling voor uw privégebruik in beginsel het wettelijk vastgestelde percentage is, maar dat de inspecteur hiervan mag afwijken bij relatief veel privégebruik. Hij zal dit dan wel aannemelijk moeten maken. Maar als u even ‘heel kort door de bocht genomen’ vier keer per jaar met de auto op vakantie naar Italië gaat en de benzinebonnen ten laste van de zaak brengt, is dit natuurlijk een koud kunstje. De inspecteur kan dan al snel een hogere bijtelling als privéonttrekking in aanmerking nemen. Overdrijf het dus ook weer niet.

Wat met de btw?
Ook de btw op de kosten van uw zakenauto is aftrekbaar, zelfs als het facturen tijdens de vakantie betreft. Aan het einde van het jaar moet u wel een percentage van de cataloguswaarde van uw auto als privéonttrekking voor de btw in aanmerking nemen: 2,7% voor auto’s tot vijf jaar oud en daarna 1,5%. Voor zover u meer aan btw heeft betaald, is dit meerdere dus wel aftrekbaar. Ook nu zult u facturen moeten bewaren om uw uitgaven te bewijzen. Bonnetjes bewaren dus!

Buitenlandse btw
Ook in het buitenland betaalde btw is in beginsel aftrekbaar, maar dit vergt wel de nodige administratieve inspanningen. U kunt deze BTW namelijk niet terugvorderen via uw reguliere BTW aangifte! Bovendien gelden er aanvullende eisen, zoals een minimumbedrag van € 50,- als grens voordat de btw geclaimd kan worden. Het terugvragen van de in het buitenland betaalde btw verloopt wel via de Nederlandse fiscus. Het hele proces is bovendien digitaal. Hiervoor heeft u wel inloggegevens nodig die u eerst weer moet aanvragen. Bij het terugvragen moet u de betaalde btw per land specificeren. Soms moet u de factuur meesturen, wat weer betekent dat u deze moet inscannen. U kunt de in 2016 betaalde buitenlandse btw terugvorderen tot uiterlijk 1 oktober 2017.