Belastingdienst2Het aantal boekenonderzoeken is in 2015 flink gedaald. In 2014 werden er nog 38.300 ondernemingen onderworpen aan een boekenonderzoek. Een jaar later waren dat er nog maar 26.300. In antwoorden op vragen naar aanleiding van de 17e halfjaarrapportage van de Belastingdienst laat de staatssecretaris weten dat een verschuiving naar zwaardere boekenonderzoeken bij het Middenbedrijf hier aan ten grondslag ligt.

De zwaardere boekenonderzoeken zijn gericht op belastingplichtigen met een groter fiscaal belang en fiscaal risico. Dit betekent een verschuiving van onderzoeken binnen het Kleinbedrijf naar onderzoeken binnen het Middenbedrijf. De boekenonderzoeken binnen dit segment kenmerken zich door een hogere tijdsbesteding en een hogere opbrengst. Aan aangiftegerichte onderzoek werd in 2015 gemiddeld 56 uur besteed in het Kleinbedrijf en 73 uur in het Middenbedrijf. De gemiddelde bruto correctie per onderzoek was in het Kleinbedrijf circa € 22.000 en in het Middenbedrijf circa € 38.000.

In totaal werden er in 2014 circa 2,1 miljoen uren (1.548 fte) besteed aan boekenonderzoeken. In 2015 was dat nog circa 2,0 miljoen uur (1.476 fte). De daling van het aantal boekenonderzoeken MKB in 2015 kan deels ook worden verklaard door de uitstroom van medewerkers van de fiscus en de vervangende instroom die nog in opleiding was.

Meer informatie: Antwoorden op schriftelijke vragen over de 17e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Bron: Taxence