Belastingdienst2De staatssecretaris heeft de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aangewezen als massaal bezwaar. Dit besluit is 30 juni 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.

De Belastingdienst heeft meer dan 10.000 bezwaarschriften ontvangen tegen aanslagen inkomstenbelasting 2013. Nu ook aanslagen over 2014 zijn opgelegd, verwacht de fiscus nog meer bezwaarschriften. Het bezwaar richt zich tegen het forfaitaire rendement van 4% op vermogen in box 3. Over deze 4% wordt 30% belasting geheven. De bezwaarmakers zeggen al jaren geen rendement van 4% meer te halen op hun spaarrekening. De vermogensrendementsheffing zou daarmee in strijd zijn met art. 1 eerste protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wiebes besluit om alle bezwaarschriften als massaal bezwaar te behandelen. Onder de procedure vallen alle aanslagen met een dagtekening van 14 mei 2015 of later (dus ook de aanslagen waar geen bezwaar tegen is gemaakt).