Bent u van plan om in 2022 een opleiding of cursus te volgen? Dan is het volgende voor u van belang. De kosten van een studie of opleiding kunt u in 2022 niet langer in aftrek brengen voor de heffing van inkomstenbelasting. Er komt echter een vervangende regeling waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

Als de aftrekmogelijkheid van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 wordt afgeschaft, dan kunt u per die datum mogelijk gebruikmaken van de vervangende regeling: het zogenoemde STAP-budget. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Met het STAP-budget kunnen jaarlijks zo’n 100.000 tot 200.000 mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit ontwikkelbudget komt beschikbaar voor zowel werkenden als niet-werkenden. Met deze nieuwe regeling wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf (verder) te scholen en langer op de arbeidsmarkt actief te blijven. Het STAP-budget is een subsidie. De subsidie voor een scholingsactiviteit bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit, tot een maximum van € 1.000 inclusief BTW.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.