GeldMinimaal € 44.000,-. De staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat de gebruikelijkloonregeling voor start-ups wordt versoepeld. Waar een ‘gewone’ DGA in 2016 minimaal een salaris van € 44.000,- moet hebben, wordt deze norm per 1 januari 2017 voor start-ups gewijzigd.

 

Eerste drie jaar minimaal het minimumloon. Gedurende de eerste drie jaar van de start-up mogen DGA’s zichzelf een salaris uitkeren dat minimaal het geldende minimumloon bedraagt.

Overleg met Belastingdienst. Overigens is het nu al mogelijk om in overleg met de Belastingdienst een lager gebruikelijk loon overeen te komen. U moet dan wel aannemelijk maken dat bij een dienstbetrekking die het meest vergelijkbaar is met die van u, een lager loon gebruikelijk is. Voor start-ups wordt dat met ingang van 1 januari 2017 dus wettelijk geregeld.
Tip. In een eventueel lopend overleg over een lager gebruikelijk loon in 2016 is dit natuurlijk ook een bruikbaar argument.