shutterstock_119017978Een historisch ongekend hoog percentage bedrijven kampt met financiële problemen. Wegens dreigende wanbetaling zou zelfs een op de vier ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf onder de afdeling ‘bijzonder beheer’ van de banken vallen.

Voorman Hans Biesheuvel van MKB-Nederland stelt in een vraaggesprek met Het Financieele Dagblad dat 25% van het midden- en kleinbedrijf onder bijzonder beheer ressorteert. Deze afdelingen staan ook wel bekend als de ‘intensive care’ van de banken.

Het percentage van 25% wordt min of meer bevestigd door ABN Amro. Bij deze bank zit 20% van de mkb-klanten bij bijzonder beheer. ‘Dat percentage is twee keer zo hoog als in normale economische omstandigheden’, zegt een woordvoerder. ‘En het aantal bedrijven in problemen neemt toe.’ ING en Rabo melden dat het percentage mkb-klanten met (dreigende) betalingsproblemen hoog is, maar wel aanzienlijk lager dan 25%.

Biesheuvel stelt dat het bezuinigingsbeleid van het kabinet mede debet is aan de moeilijkheden. ‘De bedrijven worden geraakt door een vertrouwenscrisis: burgers hebben geen zekerheid meer over hun baan, woning en pensioen. Daardoor geven ze geen geld uit.’

Het ‘warrige’ en ‘onsamenhangende’ kabinetsbeleid is volgens Biesheuvel een van de oorzaken van de vertrouwenscrisis. ‘De kabinetsbrief van vorige week met weer € 6 mrd aan extra bezuinigingen voelde als een klap in mijn gezicht.’

Bij Rabobank zit 10% van de zakelijke klanten bij de afdeling bijzonder beheer. Dat is ‘veel meer’ dan normaal, aldus een woordvoerder. De bank maakt geen uitsplitsing naar mkb-klanten: het percentage van 10% heeft betrekking op bedrijven met een omzet van maximaal € 250 mln. Aannemelijk is daardoor dat iets meer dan 10% van de mkb-klanten (tot € 50 mln omzet) onder bijzonder beheer valt.

ING meldt dat 6,3% van zijn mkb-klanten onder bijzonder beheer valt. Dat het percentage van ABN Amro beduidend hoger ligt dan bij ING en Rabo, laat zich deels verklaren doordat Fortis is opgegaan in ABN Amro. In de markt was het bekend dat Fortis relatief gemakkelijk krediet verstrekte om zich een plek te kunnen verwerven tussen de top 3 (ING, Rabo en het ‘oude’ ABN Amro). Het is daardoor niet verrassend dat het nieuwe ABN Amro kampt met relatief veel probleemgevallen.

De ernst van de recessie wordt niet alleen onderstreept door het hoge percentage bedrijven dat bij bijzonder beheer zit, maar ook doordat relatief veel bedrijven failliet gaan. Vroeger kon 80% van de bedrijven in moeilijkheden na verloop van tijd weer zelfstandig verder. Nu is dat percentage volgens een woordvoerder van ABN Amro geslonken tot circa 70%.

Bovendien is de termijn dat een bedrijf in de intensive care van de bank verblijft, verdubbeld. ABN Amro meldt dat bedrijven nu wel 3 tot 4 jaar onder bijzonder beheer vallen. In het verleden was dat 1,5 tot 2 jaar.

De mkb’ers in problemen zitten vooral in vastgoed, bouw en transport (binnenvaart). Daarnaast maakt de crisis slachtoffers in de detailhandel (kledingwinkels) en in de horeca. Bekende bedrijven als Free Record Shop en Schoenenreus, die dit jaar failliet gingen, vielen naar alle waarschijnlijk voor het bankroet onder bijzonder beheer.

Copyright © Het Financieele Dagblad, 2013. fd.nl