Als u Confidesk voor een bepaalde dienst inschakelt, moet u ervan op aan kunnen dat onze dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Wij dienen ons immers te houden aan gedrags- en beroepsregels.

Toch kan het voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over onze dienstverlening, de wijze waarop u bent behandeld of de hoogte van de declaratie. Uiteraard probeert u er eerst met ons uit te komen in onderling overleg. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht of het geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties.

Als wij er met elkaar niet uit kunnen komen, dan kunt dan een klacht indienen. Als Register Belastingadviseur zijn wij namelijk gebonden aan het Reglement Tuchtrechtspraak. Kijk voor meer informatie op de website van het Register Belastingadviseurs: www.rb.nl