Als u Confidesk voor een bepaalde dienst inschakelt, moet u ervan op aan kunnen dat onze dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Wij dienen ons immers te houden aan gedrags- en beroepsregels.

Toch kan het voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over onze dienstverlening, de wijze waarop u bent behandeld of de hoogte van de declaratie. Uiteraard probeert u er eerst met ons uit te komen in onderling overleg. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht of het geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties.

schema_klachtencommissie

De in het schema genoemde instanties nemen alleen een klacht in behandeling die gericht is tegen een individuele registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent.

Als klager maakt u zelf een keuze uit de eerder genoemde instanties. De brochure ‘Het klacht- en tuchtrecht voor accountants’ kan u hierbij behulpzaam zijn. Daarnaast kan de secretaris van de Klachtencommissie NBA u hierover informeren:

Mevrouw mr. M.W. Hommes

Mevrouw mr. E.M.A. Nelwan

E [email protected]

T 020-3010404/419