De onbelaste kilometervergoeding voor zakelijk gebruik van de privéauto bedraagt al sinds 2006 € 0,19 per kilometer. Werknemers die voor dit bedrag zakelijke kilometers maken, komen hier op tekort. Een inflatiecorrectie is hier op zijn plaats. Autorijden is immers duurder geworden. Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) heeft het kabinet om een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding gevraagd.

Als je als werknemer met je privéauto kilometers maakt voor je werkgever, dan wordt dit via een kilometervergoeding vergoed. Deze kilometervergoeding is voor € 0,19 per kilometer onbelast. De rest moet via de inkomstenbelasting worden afgerekend. Vaak is deze € 0,19 maatgevend voor het bedrag dat werkgevers vergoeden. De kosten voor een werknemer zijn echter hoger. Natuurlijk mag je werkgever een hogere kilometervergoeding geven. VZR stelde hiervoor de norm kilometervergoeding op.

Variabele kosten
De doelstelling van de onbelaste kilometervergoeding is het dekken van van de variabele kosten, dit volgens de staatssecretaris in 2008 in reactie op Kamervragen van VVD-kamerleden. Ook werd destijds aangegeven dat een verhoging met betrekking tot de inflatie reëel is. De onbelaste kilometervergoeding is echter sinds 2006 onveranderd.

VZR heeft de variabele kosten van een aantal auto’s op een rij gezet. Hieruit blijkt dat zelfs bij de kleinste auto’s als een Renault Clio de € 0,19 niet toereikend is om de variabele kosten te dekken. Dat is ook logisch als je bedenkt dat sinds 2006 alle kosten zijn gestegen. Denk daarbij aan reparatie, onderhoud, banden en natuurlijk de duurdere brandstof. Gerekend met de consumentenprijzenindex van het CBS zou de onbelaste kilometervergoeding € 0,24 moeten zijn. VZR vindt dan ook dat het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding naar 24 cent een reëel verzoek is.

Mobiliteit verandert, zeker door de hoge brandstofprijzen en de corona effecten. Als er in de toekomst meer zakelijke kilometers gemaakt worden met de privéauto, bijvoorbeeld omdat door het thuiswerken de auto van de zaak niet meer verstrekt wordt, dan moet deze vergoeding wel reëel zijn.
Wil je meer informatie? Lees dan het position paper onbelaste kilometervergoeding.

Bron: VZR