kerstpakket-shutterstock_20673397Een leuk kerstpakket is een goede manier om uw werknemers te bedanken en te motiveren. Hoe pakt u dit fiscaal slim aan? Waar moet u op letten?

Belaste kerstpakketten
Sinds de invoering van de werkkostenregeling (WKR) geldt er voor kerstpakketten geen bijzondere regeling meer. Dit betekent dat u in beginsel over de waarde hiervan (incl. btw) eindheffing moet betalen, dan wel dat u de kerstpakketten met loonbelasting moet belasten op de loonstrook van uw werknemers. Dit laatste is natuurlijk niet erg ‘feestelijk’.

In de vrije ruimte?
Er is gelukkig ook nog de mogelijkheid van de vrije ruimte. Op voorwaarde dat deze nog voldoende groot is, kunt u de kerstpakketten hierin onderbrengen. Let op. Hierbij is het van belang dat u reeds bij het verstrekken van de pakketten aangeeft of u deze als eindheffingsbestanddeel wilt opnemen of niet.

Stappenplan kerstpakket bestellen.
Het is dus van belang om voorafgaand aan het bestellen een inschatting te maken van de nog beschikbare vrije ruimte. Dit kunt u doen aan de hand van de volgende stappen:

  1. Vraag de geschatte fiscale loonsom voor 2016 op bij uw salarisadministrateur. De vrije ruimte 2016 bedraagt 1,2% hiervan.
  2. Tel alle vergoedingen en verstrekkingen die u reeds in de vrije ruimte heeft opgenomen en nog wilt opnemen in 2016 bij elkaar op, exclusief de kerstpakketten. Denk hierbij aan het personeelsfeest, fietsen van de zaak, parkeerkosten, etc.
  3. Is het totaal kleiner dan uw vrije ruimte, dan kunt u het verschil benutten voor de kerstpakketten.
  4. Is het totaal groter dan uw vrije ruimte, dan moet u over het overschot 80% eindheffing betalen. Bovendien is er dan geen ruimte meer om de kerstpakketten in de vrije ruimte op te nemen.

Voorbeeld.
Stel, op basis van bovenstaand stappenplan verwacht u over 2016 nog een vrije ruimte van € 150,- over te hebben. Dit betekent dat u bij drie werknemers, per werknemer maximaal € 50,- (incl. btw) aan een kerstpakket kunt uitgeven, zonder dat u hierover een eindheffing bent verschuldigd. Tip. Dus eerst berekenen, dan pas bestellen.