Huurwoning

De kosten voor een werkruimte in uw woning zijn bijna nooit aftrekbaar. Om fiscaal als werkruimte te kwalificeren moet er namelijk sprake zijn van een zelfstandige ruimte. M.a.w. deze ruimte moet aan een willekeurige derde te verhuren zijn. Gaat u uw onderneming echter uitoefenen vanuit uw huurwoning dan komt die aftrekpost opeens een stuk dichterbij. U kunt er dan voor kiezen het huurrecht als zakelijk aan te merken. De huur wordt daarmee aftrekbaar van uw winst. Dat is een forse aftrekpost! Hof Amsterdam heeft deze constructie al in 2008 een keer goedgekeurd. Tot grote schrik van veel ondernemende huurders besliste Hof Den Haag dit voorjaar volstrekt tegengesteld. En wees de kostenaftrek af. Wat is nu de status van deze aftrekpost?

Het financiële belang is aanzienlijk. Stel u huurt een woning (WOZ-waarde € 220.000) voor € 1.000 per maand. En u gebruikt globaal 20% van de woning voor uw onderneming. U kunt dan € 12.000 huur aftrekken plus 20% van de kosten van energie en vaste lasten. Daartegenover staat wel dat u een bedrag van € 3.960 moet bijtellen vanwege het privé-gebruik van de woning. Dat betekent toch al snel een aftrekpost van € 9.000.

Hof Den Haag is het zoals gezegd niet eens met de mogelijkheid het huurrecht zakelijk te etiketteren. De Haagse rechter vindt het huurrecht geen economisch goed dat als bedrijfsmiddel kan gelden. Vooralsnog staat Hof Den Haag hierin alleen. Hof Amsterdam en Hof Arnhem en de Rechtbank Noord-Nederland (in een uitspraak ná die van Hof Den Haag) staan achter de aftrekpost.

Uiteindelijk zal de Hoge Raad hierover moeten oordelen. Tot dat moment is een belangrijk gegeven dat op site van de belastingdienst een “rekenhulp werkruimte” staat. In die rekenhulp volgt de belastingdienst de gunstige uitspraak van Hof Amsterdam en Hof Arnhem. Op grond het vertrouwensbeginsel kunt u de belastingdienst daaraan houden en toch de aftrekpost claimen.

 

Bron: Accountweek