Jazeker, dat kan, mits er sprake is van btw-ondernemerschap.

En er is sprake van btw-ondernemerschap als u zelfstandig en met zekere regelmaat economische activiteiten uitvoert.

Voor de omzetbelasting omvat het begrip economische activiteiten ook voorbereidende werkzaamheden gericht op een duurzaam deelnemen aan het economische verkeer.
De aanschaf van goederen en het inkopen van diensten vormen volgens de rechtspraak namelijk ook economische activiteiten.
De aanschaf leidt dus tot belastingplicht en is de eerste handeling waardoor de aanschaffer belastingplichtig wordt.

Een volgende voorwaarde is dat de aangeschafte goederen en diensten gebruikt moeten worden voor belaste handelingen.

Als u een onderneming wil starten, schrijf u dan zo snel mogelijk in bij de Kamer van Koophandel. Dan wordt automatisch een btw-nummer toegekend.
Als u al btw heeft betaald, voordat u een btw nummer heeft ontvangen, dan kan die btw door middel van een suppletie worden teruggevraagd of, als het btw-bedrag minder dan € 1.000 bedraagt, in de eerste aangifte worden verwerkt.