Stapeltje geldHet kabinet wil voor de zomer maatregelen nemen om de kredietverlening aan het mkb te versterken. Er komt een werkgroep die voorstellen gaat doen.

De ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken) schrijven dat woensdag aan de Tweede Kamer.

Aanleiding is een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) waaruit blijkt dat de kredietverlening door banken aan het midden- en kleinbedrijf “onder druk staat”. Dijsselbloem en Kamp noemen dat “zorgelijk”.

Volgens DNB zijn de grotere risico’s sinds het begin van de crisis voor banken reden om het aanbod van kredieten te beperken. Voor het kleinere mkb is het eigen vermogen een beperkende factor. Met weinig eigen vermogen is het lastig om een lening te krijgen, melden de ministers. “Het is voor banken immers risicovoller om een krediet te verlenen aan een bedrijf met een slechte eigenvermogenspositie.”

Het kabinet heeft eerder al maatregelen genomen om de kredietverlening te stimuleren, zoals garanties en borgstellingen en kleine leningen aan mkb’ers die bot vingen bij de bank. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds problemen zijn. Het kabinet sluit zich aan bij het pleidooi van DNB voor een actieplan en heeft daarom de ambtelijke werkgroep ingesteld die naar oplossingen gaat zoeken.

Bron: Accountant