BinnenhofHet kabinet gaat volgend jaar waarschijnlijk € 8 miljard extra bezuinigen, € 2 miljard meer dan om te voldoen aan de Brusselse begrotingsnormen. Door extra te bezuinigen wil het kabinet geld vrij maken om in de economie te investeren, aldus het FD.

Bezuinigingen

Het kabinet komt deze week bij elkaar om te praten over de exacte invulling van de extra bezuinigen en investeringen voor 2014. Het maartpakket  van Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) is de basis.

  • Gehele publieke sector (exclusief de zorg) op de nullijn;
  • Geen inflatiecorrectie belastingschijven;
  • Snijden in Rijk, ministeries en lagere overheden;
  • Meer zorg naar huisarts dan specialist;
  • Zorgtoeslag inkomensafhankelijker, medicijnvergoeding soberder.

Stamrecht-bv’s

Het wordt in 2014 eenmalig goedkoper om de in stamrecht-bv’s opgepotte ontslagvergoedingen op te nemen. Mensen betalen dan 80% van het normale takstarief. In de stamrecht-bv’s is voor € 10 mrd aan exitpremies weggezet.

Vermogen schenken

Op Prinsjesdag worden fiscale maatregelen bekend gemaakt die ouders verleiden een deel van hun vermogen aan hun kinderen te schenken, verwacht het FD.

Prognose

De maatregelen moeten geld vrijmaken voor de economie. Mocht het onvoldoende opleveren dan schrapt het kabinet in 2014 geplande investeringen bijvoorbeeld in infrastructuur. Woensdag komt het Centraal Planbureau (CPB) met nieuwe cijfers over de economische prognose voor 2014. Hierin zijn de effecten van de door Brussel gewenste € 6 mrd aan extra bezuinigingen nog niet verwerkt. De definitieve CPB-cijfers met alle doorrekeningen worden pas op Prinsjesdag bekend.

Bron: FD/Elsevier