Beoordeel of het gebruikelijk loon nog op het juiste bedrag is vastgesteld. Houd bij deze beoordeling ook rekening met de verhoging van het normbedrag van € 46.000 naar € 47.000.

Aanmerkelijk belanghouders of hun partners die werkzaamheden verrichten voor de eigen bv moeten een gebruikelijk loon ontvangen van het hoogste van één van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de bv of met de bv verbonden lichamen;
  • € 47.000.

Het normbedrag van € 47.000 was in 2020 nog een bedrag van € 46.000. Veelal zal het gebruikelijk loon minimaal dit bedrag zijn, maar in bepaalde situaties is ook een lager loon mogelijk. Zorg dat uw loon in ieder geval niet te laag is. In dat geval kan de Belastingdienst namelijk naheffingsaanslagen met rente en boete opleggen.

Het is nog niet duidelijk of in navolging van het jaar 2020 ook voor het jaar 2021 een bijzondere regeling geldt voor het bepalen van het gebruikelijk loon wegens het coronavirus. Deze regeling gold tot 31 december 2020. Dat betekent dat per 2021 er (nog) geen mogelijkheid is tot het, wegens corona, verlagen van het gebruikelijk loon.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.