Leden van de PvdA en Groenlinks hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend, waarvan de hoofdlijnen als volgt zijn:

  • De doorschuifregeling moet worden afgeschaft voor een aanmerkelijk belang (ab) dat vererft of wordt geschonken.
  • In box 2 moet het aanmerkelijk belang tarief naar 26% voor inkomsten tot € 60.000 en naar 40,59% voor de inkomsten daarboven.
  • Kleine ab-pakketten worden uitgezonderd van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).
  • Verhuurd vastgoed moet standaard worden aangemerkt als beleggingsvermogen voor de BOR en de vrijstelling moet omlaag naar 25%.

In het initiatiefwetsvoorstel wordt ook een aanpassing voorgesteld van de gebruikelijkloonregeling. Dit voorstel houdt in dat de doelmatigheidsmarge in deze regeling van 25% vanaf 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het loon van een dga wordt dan vastgesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van werknemers in dienst van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen; of
  • € 48.000.

Voorjaarsnota

In de Voorjaarsnota staat dat het kabinet de doelmatigheidsmarge vanaf 2023 wil terugbrengen tot 15%. Daarin staat overigens ook het voornemen om de box-2-tarieven te wijzigen. Vanaf 2024 worden er twee tariefschijven in box 2 ingevoerd: 26% voor de eerste € 67.000 box-2-inkomsten en daarboven een tarief van 29,5%.

De maatregelen in het initiatiefwetsvoorstel gaan dus op beide punten fors verder. Dit wetsvoorstel wordt nu eerst ter beoordeling naar de Raad van State gestuurd. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2023 in werking treedt, als het wordt aangenomen.