Rechtspersonen zoals bijvoorbeeld BV’s en NV’s moeten jaarlijks hun jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vanaf het boekjaar 2016 geldt er een maximale deponeringstermijn van twaalf maanden. Dat is een maand korter dan voorheen. Zijn alle aandeelhouders van een BV tevens bestuurder (of commissaris)? In dat geval geldt een nog kortere deponeringstermijn. De jaarrekening is dan al vastgesteld, zodra zij deze hebben ondertekend. De termijn van acht dagen om de jaarrekening te deponeren bij de KvK, gaat dan direct in. Het niet tijdig deponeren is een economisch delict en kan bovendien tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden als de vennootschap failliet gaat. Dit staat in de Uitvoeringswet Richtlijnen jaarrekening.

Tip:
Aandeelhouders die tevens bestuurders (of commissarissen) zijn, kunnen in de statuten uitsluiten dat ondertekening direct leidt tot vaststelling van de jaarrekening.