Als u een schenking doet aan uw kind of kleinkind dan moet over deze schenking in principe schenkbelasting betaald worden.
Maar gelukkig is jaarlijks een bedrag van  € 5.677 (2022) per kind vrijgesteld. Dit vrijgestelde bedrag geldt voor de totale schenking door beide ouders, ook als deze gescheiden zijn, en wordt ieder jaar aangepast.
Voor een schenking aan kleinkinderen geldt deze vrijstelling niet.

Daarnaast mag u éénmalig een bedrag van € 27.231 schenken, mits het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Over het niet vrijgestelde deel van de schenking aan een kind tot € 130.134 is 10% schenkbelasting verschuldigd. Daarboven geldt een tarief van 20%. Voor schenkingen aan kleinkinderen zijn deze percentages resp. 18% en 36%.