FeestEr is commotie rondom de fiscale behandeling van (zakelijke) bedrijfsfeesten in de werkkostenregeling. De Belastingdienst lijkt de teugels iets te vieren waardoor er belastingvrij meer mogelijk wordt. Er is echter (nog) geen schriftelijke goedkeuring.

‘Verplaats het personeelsfeest naar de werkplek, om deze ook onder de werkkostenregeling belastingvrij te houden’. Dat was tot voor kort de tip die werd gegeven bij personeelsfestiviteiten anno 2015. Personeelsfeesten die niet op de werkvloer plaatsvonden moesten ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Er lijkt nu echter een verschuiving plaats te vinden in dit standpunt van de fiscus. Tijdens een webinar van de Belastingdienst werd een voorbeeld behandeld van een werkgever die een studiedag organiseert op een externe locatie, die wordt afgesloten met een personeelsfeest. Volgens de Belastingdienst kunnen de kosten van hapjes, drankjes, het lopend buffet, maar ook de reiskosten en zelfs een eventuele overnachting buiten de heffing blijven. Reden is dat het personeelsfeest plaatsvindt ‘in het kader van de dienstbetrekking’ en de kosten dan kunnen vallen onder de gerichte vrijstelling voor ‘tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking’. Alleen het entertainmentgedeelte, zoals een optredende artiest is belast, of kan naar keuze worden ondergebracht in de vrije ruimte. Let er op dat dit verruimde standpunt niet blijkt uit officiële stukken.

 

Wet: artikel 31a, lid 2, onderdeel b Wet LB

Bron: Taxence.nl