De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hoeven daardoor geen boetes of naheffingen te vrezen wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking. Voor kwaadwillenden geldt dat niet. Oorspronkelijk was de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018. Omdat het nieuwe kabinet hier opnieuw keuzes in zal moeten maken, kiest staatssecretaris Wiebes voor het opschorten van de handhaving met een halfjaar. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen zo voldoende tijd om hun werkwijze aan te passen.

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst pakt kwaadwillenden wel aan. Wie kwaadwillend is, laat opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid ontstaan of voortbestaan, als hij weet ‒ of had kunnen weten ‒ dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen, waarin partijen expliciet buiten het wettelijk kader treden. Daarmee worden gevallen bedoeld waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Merkt de Belastingdienst iemand aan als kwaadwillend, dan wordt handhavend opgetreden. De Belastingdienst kan dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. Uit eerdere berichten blijkt dat de Belastingdienst tot nu toe slechts 10 kwaadwillenden in onderzoek heeft.

Beoordeling modelovereenkomsten
Opdrachtgevers en -nemers kunnen in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. Het is niet nodig om – in afwachting van de herijking –nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Wie toch een overeenkomst ter beoordeling aanbiedt, wordt gewoon geholpen.