Heeft u geen bezwaar gemaakt tegen uw aanslagen inkomstenbelasting 2017-2020 vanwege een te hoge box 3 belasting, en staan uw aanslagen al definitief en onherroepelijk vast, dan worden deze aanslagen niet automatisch verlaagd. Op Prinsjesdag 2022 is namelijk bekendgemaakt dat voor deze groep geen rechtsherstel geboden wordt.

In september jl. benoemde staatssecretaris Van Rij de mogelijkheid om een ambtshalve vermindering te vragen om als het werkelijk rendement lager was dan het forfaitaire rendement in box 3. Dat leidde tot een grote hoeveelheid verzoeken.
Daarom heeft heeft het kabinet op 4 november 2022 toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers over de jaren 2017 tot en met 2020 automatisch aansluiten bij een nieuwe procedure die uiteindelijk wordt voorgelegd aan de Hoge Raad.
Deze nieuwe procedure gaat over de vraag of niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel. Samen met de verschillende belangenorganisaties selecteert het kabinet één of meer zaken die aan de belastingrechter worden voorgelegd. Als de Hoge Raad dan uiteindelijk besluit dat ook de niet (tijdig) bezwaarmakers recht hebben op rechtsherstel in die zaken, zal de Belastingdienst dat rechtsherstel ook bij u toepassen.
U hoeft dus zelf niet in actie te komen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-2022 132.