Helaas! Als gevolg van het onlangs gesloten sociaal akkoord is het op 1 maart jl. gepresenteerde bezuinigingspakket van tafel geveegd. Een voor ondernemers belangrijke maatregel in dit pakket was de mogelijkheid tot versneld (tot 50% van de aanschafwaarde) afschrijven van bedrijfsmiddelen voor investeringen in 2013.

Het kabinet heeft nu besloten om af te zien van het op 1 maart gepresenteerde pakket.

In brief aan de Tweede Kamer wordt dit als volgt gepresenteerd:

“Kabinet en sociale partners delen de opvatting dat herstel van de overheidsfinanciën ook in 2014 van belang is. Of het aangekondigde pakket daarvoor noodzakelijk is, is op dit moment echter nog onzeker. Mogelijk trekt de economie later dit jaar aan, waardoor aanvullende maatregelen in 2014 beperkt of zelfs achterwege kunnen blijven. Sociale partners hebben aandacht gevraagd voor deze onzekerheid en hun zorgen uitgesproken voor de ongunstige economische en maatschappelijke effecten die het pakket kan hebben. Tegen die achtergrond is het kabinet bereid deze onzekerheid expliciet mee te nemen door de begrotingsbesluitvorming te faseren. Na overleg met sociale partners is besloten dat het kabinet afziet van het voorgestelde pakket. Het kabinet zal aanvullende maatregelen nemen indien de MEV-raming van het CPB gegeven het saldodoel 2014 daartoe aanleiding geeft.”

De volledige brief is HIER te downloaden.