In het Belastingplan 2022 stelt het kabinet voor dat met ingang van 2022 in Nederland gevestigde Vpb-plichtige lichamen geen dividend- en kansspelbelasting meer kunnen verrekenen wanneer zij geen Vpb verschuldigd zijn. Dit is een verrekenings–beperkingsmaatregel.

Als gevolg van deze maatregel kan het zijn dat Vpb-plichtige lichamen die weinig tot geen winst maken met ingang van 2022 tijdelijk geen teruggaaf kunnen krijgen van dividend- en/of kansspelbelasting . Maar het kan ook zijn dat de teruggaaf van dividend- en/of kansspelbelasting geheel verloren gaat, waardoor het Vpb-plichtige lichaam per saldo meer belasting betaalt.

Het bedrag aan niet verrekende voorheffingen kan onbeperkt worden doorgeschoven naar toekomstige jaren en in die jaren worden verrekend voor zover er voldoende Vpb verschuldigd is. De maatregel is dus in principe een tijdelijke beperking van de verrekeningsmogelijkheid.
In het geval dat u ook in toekomstige jaren geen Vpb verschuldigd is, zal ook in toekomstige jaren geen verrekening van de (voortgewentelde) voorheffingen kunnen plaatsvinden.

Voor duurzaam verlieslatende bedrijven zal de beperking dus definitief zijn, waardoor deze meer belasting gaan betalen.
Onderzoek dus of de verrekeningsbeperkingsmaatregel in uw situatie speelt en zo ja, welke acties u kunt ondernemen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.