Het onbelast uitkeren van een bonus, door gebruik te maken van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), zal de Belastingdienst niet accepteren. Dit blijkt uit de reactie van staatssecretaris Wiebes op de Kamervragen over de WKR.

Eén van de vragen over de WKR die in de Tweede Kamer zijn gesteld ging over het onbelast uitkeren van een bonus door gebruik te maken van de vrije ruimte van de WKR. Bij de Belastingdienst zijn namelijk een aantal aanvragen binnengekomen van ondernemingen die de vrije ruimte van de WKR willen gebruiken om onbelast een bonus te kunnen uitkeren aan directieleden.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakte in de beantwoording van de Kamervragen bekend dat er strengere regels komen voor het uitkeren van een bonus. Hiermee wil hij voorkomen dat ondernemingen de vrije ruimte van de WKR misbruiken.

Het uitgangspunt is het gebruikelijkheidscriterium

De strengere regelgeving zal waarschijnlijk uitgaan van een verscherpt gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de Belastingdienst toetst of de vergoeding niet te ver afwijkt van dat wat in de branche van uw onderneming gebruikelijk is.

 

Bron: Salarisrendement