Dat de computer van een ondernemer is gecrasht en vervolgens is weggegooid waardoor de ondernemer niet aan zijn informatieverplichting kan voldoen, vormt geen overmacht. Dit heeft Rechtbank Noord-Holland beslist.

Tijdens een boekenonderzoek naar aanvaardbaarheid van aangiften/aanslagen loon- en omzetbelasting, vroeg de inspecteur de eigenaar van de onderneming naar de digitale administratie. Deze omvatte onder meer de reserveringen van de klanten, overzichten van het aantal gewerkte uren per datum door de werknemers en het e-mailverkeer. De ondernemer kon de gegevens die waren vastgelegd op de computer met alle bedrijfsadministratie, niet overleggen omdat die computer was gecrasht. Er is tevergeefs geprobeerd om de data terug te halen via de harde schijf. Van de betreffende harde schijf was ook geen back-up gemaakt.

Omkering bewijslast gerechtvaardigd

De computer is weggegooid omdat deze onherstelbaar bleek. Alle primaire vastleggingen in de administratie van de onderneming waren dus verloren gegaan. De man stelde dat er sprake was van overmacht. Nu niet adequaat op het informatieverzoek was gereageerd, en bepaalde primaire gegevens niet waren bewaard, nam de inspecteur een informatiebeschikking. Nadien volgden op basis van een redelijke schatting naheffingsaanslagen plus een vergrijpboete. Deze waren volgens de ondernemer ten onrechte vastgesteld. Hij voerde aan dat er wel was voldaan aan de informatieplicht, aangezien alle gegevens die beschikbaar waren, waren overgelegd.

De rechter oordeelde dat het in de risicosfeer van de ondernemer lag dat hij geen back-up had gemaakt van de gegevens op de harde schijf van de computer. Verder vond de rechter de ernst van de gebreken in de administratie zo ernstig dat zij een omkering van de bewijslast rechtvaardigden. De informatiebeschikking bleef daarom in stand.

Bronnen: www.taxence.nl, Rechtspraak.nl