Op donderdag 19 september 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Fiscale verzamelwet 2013. De Tweede Kamer nam geen amendementen of moties aan.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 18 september 2013, nr. DGB/2013/5003 U

De Fiscale verzamelwet 2013 wijzigt een groot aantal fiscale wetten. Het wetsvoorstel bevat veel technische en redactionele wijzigingen. Van de meer inhoudelijke wijzigingen noemen wij onder andere:

  • het verlaagde btw-tarief dat vanaf 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 kan worden toegepast voor isolatie, renovatie en herstel van woningen.
  • De fondswervingsgrens van € 31.765 per jaar in de omzetbelasting wordt verhoogd naar € 50.000.
  • De kantineregeling voor sportverenigingen wordt ingetrokken.
  • Het overgangsrecht voor de levensloopregeling wordt verduidelijkt.
  • De renseigneringsverplichtingen in de Successiewet worden uitgebreid en meer uitvoerbaar gemaakt.

De Staatsecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer nog geïnformeerd dat hij besloten heeft het bestaande beleid voort te zetten met betrekking tot bijzondere overschrijdingen van de fondswervinggrenzen voor sportverenigingen. Hierin is goedgekeurd dat een overschrijding niet leidt tot btw-heffing indien de overschrijding zijn oorzaak vindt in bijzondere eenmalige omstandigheden of de overschrijding redelijkerwijs voor een bepaald jaar niet was te voorzien. Bij een volgende overschrijding in een volgend jaar, moet in dat jaar in elk geval heffing plaatsvinden.  

 Bron: Taxlive.nl