zorgDe fiscale status van zzp’ers in de zorg blijft een twistpunt. Zowel de VAR-verklaring als de btw blijven voor problemen zorgen.

Dat schrijven Mirjam van de Langerijt en Katelijne ten Thije in het septembernummer van Accountant.

De Belastingdienst legt geregeld naheffingsaanslagen btw op aan verpleegkundigen die als zzp’er in een ziekenhuis werken. Basis daarvoor is de vorig jaar gepubliceerde mening van de staatssecretaris van Financiën dat dit werk niet in eerste instantie vrijgestelde ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’ betreft, maar ‘het ter beschikking stellen van arbeid’, in de zin zoals een uitzendbureau dat doet.

Twee recente arresten van de Hoge Raad over de reikwijdte van de medische btw-vrijstelling stellen dit beleid in een ander licht, aldus Van de Langerijt en Ten Thije. De staatssecretaris heeft daarop gereageerd door in deze gevallen vrijstellingen ‘onder voorwaarden’ mogelijk te maken. Maar de discussies met de Belastingdienst zijn nog niet ten einde. Er lopen diverse bezwaarprocedures waarvan volgens de auteurs de uitkomsten dit najaar verwacht worden.

Een ander pijnpunt is de VAR-verklaring voor zzp’ers in de zorg. De VAR-wuo werd veel zzp’ers vorig jaar onthouden, omdat de Belastingdienst de band die ze met hun bemiddelingsbureau hebben kwalificeerde als een dienstbetrekking.

Uit nadere uitleg wordt duidelijk dan een VAR-wuo nog steeds mogelijk is, maar dan alleen voor diensten die rechtstreeks worden aangeboden aan een zorgvrager, of via een bemiddelingsbureau dat zich beperkt tot louter bemiddelen, en verder geen ‘werkgeverachtige’ activiteiten verricht.

Klik HIER voor het volledige artikel.