Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de factsheet ‘Wet werk en zekerheid: De transitievergoeding’ gepubliceerd.

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitie­vergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt.

In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding. Deze factsheet bestaat uit vier onderdelen:

1. Recht op een transitievergoe­ding.

2. Hoogte transitievergoeding.

3. In mindering brengen van kosten op de transitievergoeding.

4. Overgangsregeling.

Bron: Rijksoverheid