Belastingdienst

Het kabinet heeft ontdekt dat de belastingopbrengsten omhoog gaan zodra er extra controles worden uitgevoerd. Staatssecretaris Wiebes heeft in een recente brief dan ook vol trots gemeld dat daardoor in 2013 € 250 miljoen extra binnen is gekomen. Door extra investeringen in software worden meer aangiften gecontroleerd en ook automatisch gecorrigeerd op basis van gegevens van derden. Van belang is dat de fiscus (nu al voor de tweede keer) aangeeft dat het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen wordt vergroot. Hetzelfde geldt voor de controle op verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting.

 

Zie HIER ook ons eerdere bericht over dit onderwerp