Met het einde van het jaar in zicht loont het misschien om eens goed naar uw investeringen en investeringsplannen te kijken.

Als u dit jaar voor meer dan € 2.300 investeert dan heeft u recht op investeringsaftrek. Voorkom dus dat u door veel kleine investeringen de drempel van € 2.300 niet haalt. Misschien kunt u geplande investeringen naar voren halen of juist spreiden over meerdere jaren om maximaal te profiteren.

De investeringsaftrek bestaat uit drie onderdelen:

  • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze bedraagt 28% voor investeringen tussen de € 2.300 en € 55.248. De aftrek is gemaximeerd op € 15.470. Als u meer dan € 102.311 investeert wordt de aftrek afgebouwd tot nihil bij een investeringsbedrag van € 306.931.
  • De energie-investeringsaftrek (EIA)
  • De milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor de EIA en de MIA geldt dat deze alleen gelden voor specifiek aangewezen bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld auto’s met een zeer lage CO2 uitstoot. Bovendien heeft u alleen recht op EIA en MIA als u het bedrijfsmiddel binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting aanmeldt bij Agentschap NL.

Investeringen van minder dan € 450 zijn uitgesloten van investeringsaftrek, evenals bijvoorbeeld goodwill, woonhuizen, grond en personenauto’s. Voor zeer schone personenauto’s geldt dit jaar echter nog een uitzondering.

In 2014 gaat bovendien het minimum investeringsbedrag voor de EIA en de MIA omhoog van € 450 naar € 2.500.