In deze moeilijke tijden is het niet ondenkbaar dat u verlies maakt in 2013.

Voorkom dan in ieder geval dat u belasting betaalt door de voorlopige aanslag 2013 op nihil te stellen.

Nadat u de aangifte over 2013 hebt gedaan kunt u, als u over 2012 nog wèl voldoendefiscale winst had, een verzoek voorlopige verliesverrekening indienen. U ontvangt dan alvast de belasting over 80% van het geleden verlies terug.