Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%. Als u een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en een dividenduitkering (of verkoop van uw aandelen) overweegt, bespaart u dus 3% netto als u deze transactie uitstelt tot 2014.

Bovendien bespaart u dan de 1,2% box 3 heffing  over de liquiditeiten per 1 januari 2014.

Houd er wel rekening mee dat als directie een uitkeringstest moet uitvoeren. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitkering van dividend kan pas worden uitgevoerd wanneer het bestuur dit heeft goedgekeurd. Goedkeuring kan pas plaatsvinden als het bestuur de uitkeringstest heeft uitgevoerd. Hierdoor worden zowel de aandeelhouders als bestuursleden verantwoordelijk voor de aanvaardbaarheid van de dividenduitkering.  Als de uitkeringstest niet is uitgevoerd kan dit leiden tot persoonlijke aansprakelijkstelling van bestuurders en aandeelhouders.