Belastingdienst2Het kabinet wil het heffingssysteem voor de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting wijzigen, zodat u sneller een definitieve aanslag krijgt. Hierdoor heeft u eerder zekerheid over de fiscale gevolgen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft hiervoor recent een wetsvoorstel ingediend.

In het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeelverkeer Belastingdienst zijn twee voorstellen opgenomen, namelijk het verder digitaliseren van het contact met de Belastingdienst en het invoeren van een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen. Het elektronisch berichtenverkeer moet het mogelijk maken om efficiënter te communiceren met de Belastingdienst.

Sneller een definitieve aanslag

Om dat te bereiken wil de staatssecretaris het heffingssysteem aanpassen. De inspecteur moet in het vervolg binnen drie maanden na ontvangst van de aangifte de aanslag opleggen. Lukt dat niet, dan krijgt u een voorlopige aanslag van de Belastingdienst en legt de inspecteur binnen 15 maanden na ontvangst van de aangifte een aanslag op. Daarnaast is het op dit moment vrij lastig om na het indienen van de aangifte wijzigingen door te geven. U moet dan in bezwaar tegen de aanslag. Er komt daarom een herzieningstermijn van 18 maanden na het indienen van de aangifte.

Omvormen tot aangiftebelasting

Daarnaast wil staatssecretaris Weekers van Financiën onderzoeken of de vennootschapsbelasting omgevormd kan worden tot een aangiftebelasting. De inspecteur legt dan geen aanslag meer op en u moet direct bij aangifte de belasting betalen. Het kabinet vindt het op dit moment geen optie om van de inkomstenbelasting een aangiftebelasting te maken. Daarvoor is de groep belastingplichtigen te afwijkend.