Tablets

De tablet is populair. Volgens Marketingfacts bezit 1 op de 3 huishoudens een Apple iPad, Samsung Galaxy Tab of een ander soort tablet. De tablet wordt ook vaak door een werkgever aan de werknemer (of aan u als DGA van een BV of als IB-ondernemer) ter beschikking gesteld. Moet dit voordeel nu belast worden of niet?

De tablet wordt door de belastingdienst beschouwd als een computer, als het scherm groter is dan 7 inch. En dat is voor de meeste tablets het geval. Voor computers geldt dat aangetoond moet worden dat de werknemer deze voor minimaal 90% zakelijk gebruikt. Alleen dan mag deze onbelast aan een werknemer worden verstrekt.

Recent is er echter een versoepeling gekomen van deze eis. De staatssecretaris heeft aangegeven (zie Kamerbrief nr. DB/2013/96M) dat hij wil aansluiten bij het noodzakelijkheidscriterium: Wat voor een werknemer noodzakelijk is om zijn werk naar behoren te kunnen doen zou niet tot het loon moeten behoren, ook al heeft de werknemer hier (ook) een (privé)voordeel van.

Dit betekent dus dat u moet kunnen aantonen dat de tablet noodzakelijk is voor het werk van u of van uw werknemer. Bijvoorbeeld omdat op deze tablet software staat welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Of omdat uw werknemers veel onderweg zijn en de tablet moeten gebruiken om hun email te kunnen beantwoorden.

Let wel: ‘Noodzakelijk’ is een zwaarder criterium dan ‘nodig’. U voldoet alleen aan het noodzakelijkheidscriterium als u écht niet zonder kan.

Als u al gebruik maakt van de werkkostenregeling, kunt u de tablet ook opnemen in de vrije ruimte van 1,5%. Dan is al het voorgaande niet van toepassing en is een onbelaste verstrekking altijd mogelijk.