Als je als werkgever voor uw werknemers een barbecue organiseert, moet worden nagegaan wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Er is een onderscheid tussen een barbecue op de werkplek en op een externe locatie.

Je organiseert een barbecue voor zijn werknemers. De partners van de werknemers zijn ook uitgenodigd. In totaal komen 60 mensen. Je maakt de volgende kosten:

 • Barbecue en drank: € 1.500
 • Optreden artiest: € 1.200

Totaal: € 2.700

Wat zijn dan de gevolgen voor de loonheffingen. Wat moet je doen?

Waar is de barbecue?

Je moet eerst nagaan waar de barbecue wordt georganiseerd. Twee situaties zijn mogelijk:

 1. op de werkplek;
 2. op een externe locatie.

1 Op de werkplek

Als de barbecue op de werkplek plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

 • Verstrekte consumpties: nihilwaardering
 • Optreden: nihilwaardering
 • Verstrekte maaltijden: € 3,35 per werknemer of partner van de werknemer

Je kan er dan voor kiezen € 3,35 tot het loon van de werknemer te rekenen.
Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet je € 3,35 x 2 = € 6,70 tot het loon van de werknemer rekenen.

Aanwijzen

Je kan er ook voor kiezen het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling.
In totaal kan je dan het volgende bedrag aanwijzen:

€ 3,35 x 60 personen = € 201

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaal je als werkgever 80 procent eindheffing.

2 Externe locatie

Als de barbecue op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

 • Consumpties en maaltijden (€ 1.500 : 60): € 25 per werknemer of partner van de werknemer
 • Optreden artiest (€ 1.200 :60): € 20 per werknemer of partner van de werknemer

Totaal: € 45 per werknemer of partner van de werknemer

Je kan ervoor kiezen € 45 te rekenen tot het loon van de werknemer. Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet je € 45 x 2 = € 90 tot het loon van de werknemer rekenen.

Aanwijzen

Je kan er ook voor kiezen het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling. In totaal moet je het volgende bedrag aanwijzen:

 • Consumpties en maaltijden: € 1.500
 • Optreden artiest: € 1.200

Totaal: € 2.700

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt je als werkgever 80 procent eindheffing.

Bron: Forum Salaris