Out of moneyHet draagvlak voor een mogelijke afschaffing van de zelfstandigenaftrek neemt toe. Vooral als een verdwijning van deze fiscaliteit gecompenseerd wordt door een lager belastingtarief, dan zegt 68% van de ZZP’ers geen problemen met deze maatregel te hebben.

Dit blijkt uit onderzoek van ZZP Netwerk Nederland. Opvallend is dat vooral de HBO’ers en academici onder de ZZP’ers bij een compensatie in de fiscale schijven nauwelijks tot geen problemen hebben met een afschaffing (77%). ‘Als je aan ZZP’ers alleen maar vraagt of ze vóór of tégen zijn, dan zijn ZZP’ers massaal tegen,’ zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. ‘Maar ook daar zie je dat het percentage langzaam verandert. In 2013, bij een eerder onderzoek van ons, bleek dat 17% geen problemen zou hebben met afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Nu is dat 24%. Maar om een genuanceerd beeld te krijgen, moet je in dergelijke onderzoeken meerdere scenario’s en vraagstukken durven voorleggen. Je moet niet alleen om een ‘Ja’ of een ‘Nee’ durven vragen. Deze discussie vraagt input en inspiratie op een hoger strategisch en macro-economisch niveau.’

Een van de andere mogelijke scenario’s betreft het voorstel van ZZP Netwerk Nederland om de zelfstandigenaftrek over een periode van tien jaar tijd, in tien gelijke delen af te schaffen. 44% van de ZZP’ers is daar niet op tegen. Een hoger percentage (71%) zegt dat een ZZP’er bovendien in staat móet zijn om in die tien jaar zichzelf – door goed te ondernemen – te compenseren. Simpelweg door meer omzet te halen en te groeien.

 

Draagvlak afschaffing zelfstandigenaftrek neemt toe