De grens waarboven aanmerkelijkbelanghouders vanaf 2023 box-2-belasting moeten betalen over schulden bij hun eigen bv wordt verhoogd van € 500.000 naar
€ 700.000.

Daartoe is de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ ingediend. Dit wetsvoorstel is al in 2020 ingediend, maar werd daarna door het vorige kabinet aangehouden. Het ophogen van de grens volgt uit afspraken uit het coalitieakkoord. Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij de eigen bv zijn uitgezonderd van deze maatregel. Daarna moet een hypotheekrecht worden verstrekt aan de eigen bv om onder de uitzondering te vallen.

Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die zijn aangegaan voor de woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt. Het gaat hier dus niet om de schulden die zijn aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

Heeft u meer dan € 700.000 schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) hebben bij uw eigen bv? Dan adviseren wij u om tijdig te beginnen met het aflossen van deze schulden, zodat de schuldenlast eind 2023 (het eerste toetsmoment) is teruggebracht tot maximaal € 700.000.